Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” (29/01/2018)

Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”(1)

Tăng cường kỷ luật đảng trong điều kiện mới

Tăng cường kỷ luật đảng trong điều kiện mới (31/10/2017)

Kỷ luật của Đảng rõ ràng, chặt chẽ, nghiêm minh là điều kiện quan trọng bảo đảm cho Đảng thật sự là một khối đoàn kết, thống nhất trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Đảng được chấp hành nghiêm chỉnh, thực hiện thắng lợi

Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (08/10/2017)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

Khắc phục nhận thức và hành động lệch lạc trong thi hành kỷ luật đảng

Khắc phục nhận thức và hành động lệch lạc trong thi hành kỷ luật đảng (22/09/2017)

Người đứng đầu chi bộ, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ban cán sự đảng phải nêu cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể tổ chức đảng để điều hành, gợi mở cho cán bộ, đảng viên, cấp ủy viên, thành viên ban cán sự điểm điểm, đấu tranh phê bình...

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện một đảng cầm quyền

Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân trong điều kiện một đảng cầm quyền (15/08/2017)

Gắn bó mật thiết với Nhân dân là thể hiện bản chất và sức sống trường tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không có sự đùm bọc, chung sức, chung lòng của Nhân dân thì Đảng không có sức mạnh, cách mạng khó thành công

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Vận dụng phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII (15/05/2017)

Phong cách Hồ Chí Minh và công tác xây dựng đảng có mối liên hệ, gắn kết chặt chẽ với nhau. Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cũng có nghĩa là chúng ta đang thực hiện công tác xây dựng đảng thiết thực nhất, khoa học nhất.

Kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017) <Br/>Nhân Ngày Chiến thắng 30-4, nghĩ về chữ “Thắng”

Kỷ niệm 42 năm Ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017)
Nhân Ngày Chiến thắng 30-4, nghĩ về chữ “Thắng”
(30/04/2017)

Trưa ngày 30-4-1975, sự kiện lá cờ giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc lập có thể được coi là biểu tượng cao nhất của thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ hơn 20 năm chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của nhân dân ta.

Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ

Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ (06/04/2017)

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7-4-1907 – 7-4-2017), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết “Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ”

Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (30/03/2017)

Tham nhũng là hiện tượng xã hội tiêu cực tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tham nhũng gây thiệt hại nghiêm trọng đến các nguồn lực công, xâm hại đến hoạt động đúng đắn của bộ máy nhà nước, làm sai lệch công lý, công bằng xã hội, suy giảm niềm tin, cản trở các nỗ lực giảm nghèo và phát triển đất nước, xã hội

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay

Tham nhũng, chống tham nhũng - xưa và nay (07/03/2017)

Nói đến tham nhũng và chống tham nhũng thì ai cũng biết đó là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang tiến hành tranh đấu bằng nhiều biện pháp, đặc biệt là bằng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »