Tổ chức kiểm tra, giám sát trong Đảng có trọng tâm, trọng điểm

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa tại hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, diễn ra sáng 24-9. Chủ trì hội nghị còn có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy.