Giám sát công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh

Sáng 24-6, Đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 58 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí do ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đã giám sát tại Ban Quản lý dự án phát triển (QLDAPT) tỉnh Khánh Hòa