Có được niềm tin của nhân dân thì không một trở lực nào có thể ngăn cản

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)