Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)