Chiến thắng 30/4 là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc!

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)