Kiên quyết sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên “xanh lòng”, “hai mặt”

Từ khóa:
Bình luận
× Thành công! Cám ơn bạn!!
Mã xác nhận (*)